Xủi vôi 9P (lớn)
12,600đ
13,200đ
Xủi vôi 7P (trung)
10,500đ
11,000đ
Xủi tườngNANO WIN 3T (đầu nhôm)
21,000đ
22,000đ
Xủi vôi 4P (bé)
7,350đ
7,700đ
Xủi tường NANO WIN 5T (đầu nhôm)
26,250đ
27,500đ
Xủi tường 3T (đầu nhựa)
15,000đ
Xủi tường 5T (đầu nhựa)
18,000đ