Thước nhôm Dày 2Mét
100,000đ
Thước nhôm 2Mét (nhẹ)
80,000đ
Thước nhôm Dày 3Mét
150,000đ