Thước kẹp HengLiang 200
246,750đ
258,500đ
Thước kẹp Century 12x300
367,500đ
385,000đ
Đầu bắn tôn CHUNCHENG / 5NZO 10ly
10,500đ
11,000đ
Thước kẹp HengLiang 150
157,500đ
165,000đ
Thước kẹp điện tử Top 6in=150mm
495,000đ
Thước kẹp điện tử Top 8in=200mm
595,000đ
Thước kẹp Century 8x200
204,750đ
214,500đ