Thép kẽm Trắng 4ly
29,400đ
30,800đ
Thép gai
26,250đ
27,500đ
Thép kẽm Trắng 1.5ly
31,500đ
33,000đ
Thép kẽm Trắng 1ly
36,750đ
38,500đ
Thép kẽm Trắng 2.5ly
28,350đ
29,700đ
Thép kẽm Đen 1ly
26,250đ
27,500đ
Thép kẽm Trắng 3ly
29,400đ
30,800đ
Thép kẽm Trắng 2ly
31,500đ
33,000đ