Tay xoang inox Vừa-96 (nhọn 2 đầu)
10,000đ
Tay cửa sơn Trắng 10P (bé)
5,250đ
5,500đ
Tay inox toản giang 18x2T5
94,500đ
99,000đ
Tay đồng hoa 4T
556,500đ
583,000đ
Tay Huế Inox 16x1T8
42,000đ
44,000đ
Tay inox toản giang 22x3T
147,000đ
154,000đ
Tay đồng trơn 12x1T2
25,000đ
Tay Huế Inox 10x1T2
15,750đ
16,500đ
Tay DH Inox 1T5 (1H=50c)
26,250đ
27,500đ
Tay đồng trơn 14x2T5
120,000đ
Tay đồng nhọn 2T
126,000đ
132,000đ
Tay đồng trúc 12x1T2
52,500đ
55,000đ
Tay đồng nhọn 1T7
105,000đ
110,000đ
Tay đồng hoa 5T
1,260,000đ
1,320,000đ
Tay đồng trơn 3T
309,750đ
324,500đ
Tay đồng nhọn 2T5
147,000đ
154,000đ
Tay đồng hoa 3T
336,000đ
352,000đ
Tay inox toản giang 16x2T2
73,500đ
77,000đ
Tay DH Inox 4T
294,000đ
308,000đ
Tay đồng hoa 16x2T3
162,750đ
170,500đ
Tay Huế Inox 12x1T4
21,000đ
22,000đ
Tay cửa Inox Lilalo 64
735đ
770đ
Tay đồng trơn 12x1T8
52,500đ
55,000đ
Tay inox toản giang 25x4T
210,000đ
220,000đ