Đầu hơi đồng (máy sục khí)
21,000đ
22,000đ
Máy sưởi cá RS508-300W
84,000đ
88,000đ
Bàn cào sủi 12 vòi
24,150đ
25,300đ
Bàn cào sủi 6 vòi
18,900đ
19,800đ
Bàn cào sủi 4 vòi
18,900đ
19,800đ
Chùy kính to
115,500đ
121,000đ
Máy tạo khói
157,500đ
165,000đ
Bông lọc nước
31,500đ
33,000đ
Bàn cào sủi 10 vòi
21,000đ
22,000đ
Van khóa oxi To (1G=100C)
1,785đ
1,870đ
Bàn cào sủi 8 vòi
19,950đ
20,900đ