Xẻng bạc Vuông (To)
42,000đ
44,000đ
Đinh chỉ 3P (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Xoa nhựa rẻ
13,650đ
14,300đ
Xô sắt đen dày
36,750đ
38,500đ
Bay cán tre (To)
21,000đ
22,000đ
Xô sắt trắng ĐẸP
42,000đ
44,000đ
Đinh nụ 5P
31,500đ
33,000đ
Mũi khoan đa năng 2 cạnh LRT 10ly x 120mm
35,000đ
Thép inox Mềm 0.7ly
168,000đ
176,000đ
Đục máy Budy 17 (nhọn)
94,500đ
99,000đ
Xô sắt trắng Rẻ
21,000đ
22,000đ
Mũi khoan đa năng 2 cạnh LRT 6ly x 120mm
25,000đ
Vam uốn sắt 6-8
18,900đ
19,800đ
Vam uốn sắt 10-12
42,000đ
44,000đ
Đinh inox 4p
84,000đ
88,000đ
Mũi khoan xuyên tường 16
30,450đ
31,900đ
Mũi khoan xuyên tường 14
27,300đ
28,600đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-20
84,000đ
88,000đ
Đục máy 14 (dẹp)
16,800đ
17,600đ
Thép kẽm Bóng 3ly
47,250đ
49,500đ
Đinh cà vèm vuông - tròn
2,940đ
3,080đ
Xà ben bạy đinh Trung
38,000đ
Mũi khoan đa năng 4 cạnh KTM 6ly x 77mm
25,000đ
Đục máy C-Mart 982-17 (nhọn)
42,000đ
44,000đ