Máy bơm TAIJA J800
1,785,000đ
1,870,000đ
Rumine kẽm MIHA 21
42,000đ
44,000đ
Máy bơm TAIJA J700
1,365,000đ
1,430,000đ
Máy bơm TAIJA DK15
840,000đ
880,000đ
Rumine đồng ROSSI 21
52,500đ
55,000đ
Rumine nhựa 27 (trắng)
15,750đ
16,500đ
Máy bơm TAIJA TG200A
1,260,000đ
1,320,000đ
Bơm ghe vàng to 24v
462,000đ
484,000đ
Ống mận đỏ Hữu Nghị (1C=50M)
5,775đ
6,050đ
Máy bơm TAIJA DK20
924,000đ
968,000đ
Bơm ghe đen to 12v-200w-10m3/h
682,500đ
715,000đ
Bơm ghe sắt xy to 24v
550,000đ
Lúp bê Bạch mã 34
26,250đ
27,500đ
Rumine đồng MI 27
52,500đ
55,000đ
Dây máy rửa xe 8mét
200,000đ
Ống PVC DN160
149,625đ
156,750đ
Van nhựa tay inox Bạch mã 27
47,250đ
49,500đ
Dây máy rửa xe 10mét
480,000đ
Thùng sắt tưới cây
78,750đ
82,500đ
Co 27
4,200đ
4,400đ
Ren ngoài 49-27
9,450đ
9,900đ
Bơm Ghe Mỹ Đỏ To 24v
682,500đ
715,000đ
Máy rửa xe AMG-2000
3,150,000đ
3,300,000đ
Ống PVC DN27
8,547đ
8,954đ