Ổ bi 609
12,000đ
Dây curoa Thái lan A27
22,000đ
Phớt ổ bi 20x47
5,775đ
6,050đ
Dây curoa Thái lan A60
44,100đ
46,200đ
Dây curoa Thái lan C68
106,000đ
Dây curoa máy chà nhám 354
30,000đ
Đầu cốt đồng trắng 6 (ống liền)
2,100đ
2,200đ
Than máy Makita L2-51 (bào)
10,500đ
11,000đ
Ổ bi RBI 6001
18,000đ
Dây curoa Japan A27 (răng)
34,000đ
Dây curoa máy chà nhám cam M-TEX
40,000đ
Dây curoa máy bào xịn HITACHI F20 - 8P
30,000đ
Máy Pin bắn ốc MAKITA 118V
1,100,000đ
Dây curoa máy bào xịn MAKITA 8P2
22,000đ
Phớt ổ bi 15x30
4,725đ
4,950đ
Máy chà nhám LEPON LP-OS185A-180W
577,500đ
605,000đ
Dây curoa Japan A38 (răng)
39,900đ
41,800đ
Ổ bi UC 210
152,775đ
160,050đ
Dây curoa Thái lan A22
20,000đ
Phớt ổ bi 22x35
4,725đ
4,950đ
Dây curoa Japan B30 (răng)
48,300đ
50,600đ
Máy Pin bắn ốc Cmart 014-3000AH
2,887,500đ
3,025,000đ
Than máy makita L1-251 (cắt gạch)
15,750đ
16,500đ
Dây curoa Thái lan C66
102,000đ