Mũi soi Lồi 1/4 x 1/2 (12ly)
47,250đ
49,500đ
Mũi móc rảnh 1/2 x 5/16 (8ly)
40,950đ
42,900đ
Mũi soi cá 1/2x3/4
31,500đ
33,000đ
Mũi soi Đào 1/4 x 1/2 (12ly)
19,950đ
20,900đ
Mũi soi Ngã 5/8 (chữ S) (16ly)
48,510đ
50,820đ
Mũi móc rảnh 1/2 x 5/8 (16ly)
36,750đ
38,500đ
Mũi soi đánh cổ ghế
265,000đ
Mũi soi Lõm 1/4x1/2 (có bi) (12ly)
36,750đ
38,500đ
Mũi soi Thẳng 1/2 x 5/8 (16ly)
26,250đ
27,500đ
Mũi soi Thẳng 1/2 x 3/16 (5 ly)
26,250đ
27,500đ
Mũi soi đánh học kéo vát 1/2x19ly
210,000đ
Mũi soi Thẳng 1/2 x 5/16 (8ly to)
26,250đ
27,500đ
Mũi soi Pano 12 độ 1 (25ly)
141,750đ
148,500đ
Mũi soi Đào 1/2 x 3/4 (20ly)
30,450đ
31,900đ
Mũi soi 2 hình 1/2 x 7/8 (sen) (22ly)
67,620đ
70,840đ
Mũi soi chỉ phào 5p3
330,000đ
Mũi cuốc 4 cánh 6ly
57,750đ
60,500đ
Mũi móc rảnh 1/4 x 1/2 (12ly)
40,950đ
42,900đ
Mũi soi Thẳng 1/4 x 1/2 (12ly)
26,250đ
27,500đ
Mũi soi Thẳng 1/2 x 3/8 (10ly to)
26,250đ
27,500đ
Mũi soi Pano 12 độ 1 - 1/8 (30ly)
157,500đ
165,000đ
Mũi soi 2 hình 1/2 x 1 (sen) (25ly)
86,730đ
90,860đ
Mũi cuốc 4 cánh 7ly
55,000đ
Mũi soi Pano 12 độ 1 - 3/8 (10ly)
241,500đ
253,000đ