Mũi khoan xuyên tường 16
30,450đ
31,900đ
Mũi khoan xuyên tường 14
26,250đ
27,500đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-20
84,000đ
88,000đ
Mũi khoan xuyên tường 10
21,000đ
22,000đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-16
68,250đ
71,500đ
Mũi khoan xuyên tường 18
33,600đ
35,200đ
Mũi khoan bê tông Nicholson Trơn 8
26,250đ
27,500đ
Bộ khoan bê tông đuôi lục giác LRT 5 món
89,000đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-14
63,000đ
66,000đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-22
105,000đ
110,000đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-25
115,500đ
121,000đ
Mũi khoan xuyên tường 12
23,100đ
24,200đ
Bộ mũi khoan BT 5Món (4-10)(hộp đỏ đen)
47,250đ
49,500đ
Mũi khoan bê tông Nicholson Trơn 6
26,250đ
27,500đ
Bộ mũi khoan BT 8Món (3-10)(hộp vàng đen)
63,000đ
66,000đ
Mũi khoan bê tông Rẻ 12
9,450đ
11,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 6ly x 160mm
15,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 6ly x 160mm
28,000đ
Mũi khoan xuyên tường C-Mart 098-18
73,500đ
77,000đ
Mũi khoan xuyên tường 20
38,850đ
40,700đ
Mũi khoan bê tông Nicholson Trơn 10
31,500đ
33,000đ
Mũi khoan bê tông AVATA 14 (2cạnh)
28,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 10ly x 160mm
33,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 8ly x 160mm
30,000đ