Máy Pin bắn ốc MAKITA 118V
1,100,000đ
Máy Pin bắn ốc Cmart 014-3000AH
2,887,500đ
3,025,000đ
Máy Pin bắn vít TNT 36V (có búa)
945,000đ
990,000đ
Máy Pin bắn vít TNT 48V
1,260,000đ
1,320,000đ
Máy Pin bắn vít Makita 10ly
1,102,500đ
1,155,000đ
Máy Pin khoan Cmart 013-18V
1,575,000đ
1,650,000đ
Máy Pin bắn vít Cmart 024
441,000đ
462,000đ
Máy Pin khoan Cmart 012-12V
861,000đ
902,000đ
Máy Pin bắn vít MT06 (pin)
787,500đ
825,000đ
Máy Pin bắn ốc và bắn vít TNT 88V
1,700,000đ