Máy cân laser HITACHI (xanh)/TNTPRO
1,732,500đ
1,815,000đ
Máy cân laser TNT TP9956 (xanh)
1,200,000đ
Máy cân laser SHOUKANG (xanh)
1,837,500đ
1,925,000đ
Máy cân laser MT05X (đỏ)
945,000đ
990,000đ