Máy bào WJS 2823A
1,260,000đ
1,320,000đ
Máy bào CROW 14004
1,050,000đ
1,100,000đ
Máy bào GOMES GB8282-600W
900,000đ
Máy bào MAKTEC MT191
1,564,500đ
1,639,000đ
Lưỡi bào gỗ bằng tay 180mm
57,750đ
60,500đ
Rô máy bào to thân 46
173,250đ
181,500đ
Máy bào KAIZEN KZ820A
792,750đ
830,500đ
Máy bào SUMICURA SU1905
934,500đ
979,000đ
Máy bào MAKTEC MT192
1,359,750đ
1,424,500đ
Máy bào KAIZEN KZ822 - 82mm
834,750đ
874,500đ
Rô máy bào to thân 48
173,250đ
181,500đ
Máy bào KAIZEN KZ902 - 90mm
1,102,500đ
1,155,000đ
Máy bào LEPON LP-EP82A-500W
871,500đ
913,000đ