Lưới B40
26,250đ
27,500đ
Lưới cáo Trắng 1Mx1L (1C=18M)
16,800đ
17,600đ
Lưới Tổ Ong 4-5-6
105,000đ
110,000đ
Lưới cáo Trắng 5Tx1L (1C=20M)
14,700đ
15,400đ
Lưới vuông Trắng 1mét x1ly (Chấm hàn)
26,250đ
27,500đ
Lưới chéo 6*12
787,500đ
825,000đ
Lưới vuông Trắng 1mét x0,5ly (Chấm hàn)
33,834đ
35,445đ
Lưới cáo Trắng Thiếu 5Tx1L (1C=10M)
14,700đ
15,400đ