Lề cối voi 16P (1B=4lá)
26,250đ
27,500đ
Lề cối voi 10P (1B=4lá)
18,900đ
19,800đ
Lề cối voi 12P (1B=4lá)
21,000đ
22,000đ
Lề cối voi 14P (1B=4lá)
24,150đ
25,300đ