Lề cối tiện Inox 24
32,000đ
Lề cối tiện Inox 22
31,500đ
33,000đ
Lề cối tiện Inox 18
26,250đ
27,500đ
Lề cối tiện Inox 16
21,000đ
22,000đ