Kìm nối dây CM B0042
105,000đ
110,000đ
Kìm tuốt dây Century 103 Tự động
126,000đ
132,000đ