Chân chó Inox
39,900đ
41,800đ
Chân chó Nâu
39,900đ
41,800đ
Khuy tròn 5x3 (1lạng=13C)
1,050đ
1,100đ
Chống xếp 304-1T8
47,250đ
49,500đ
Chống cửa inox HL01
90,000đ
Khuy tròn 8x6 (1lạng=9cái)
1,050đ
1,100đ
Móc gió phi 8x1T5 (inox)
16,800đ
17,600đ
Móc xích an toàn
47,250đ
49,500đ
Chống xếp NANCB-1T5 (bản to)
36,750đ
38,500đ
Chân chó inox HL02
50,000đ
Chống xếp 201 Novosom-1T5 (bản nhỏ)
26,250đ
27,500đ
Móc gió sắt dài
5,250đ
5,500đ
Móc gió inox nhỏ 1T5 (1Gói=2Cái)
8,400đ
8,800đ
Khuy tròn 6x4 (1lạng=12cái)
1,050đ
1,100đ
Chống xếp 304-2T5
52,500đ
55,000đ
Móc màn L 6P
1,050đ
1,100đ
Móc màn L 4P
1,050đ
1,100đ
Móc gió Đặc biệt (Inox) (1H=50C)
24,150đ
25,300đ
Liễu gió inox Thỏ
15,750đ
16,500đ
Móc gió sắt ngắn
3,150đ
3,300đ
Liễu gió inox Z
9,450đ
9,900đ
Khuy tròn 7x5 (1lạng=10cái)
1,050đ
1,100đ
Khuy ảnh Inox 1 lỗ (1G=35C)
2,625đ
2,750đ
Móc gió phi 8x1T5 (nâu)
16,800đ
17,600đ