Kéo cắt đa năng Cmart 047-9 (1H=6C)
105,000đ
110,000đ
Kéo cắt inox vàng cam P01
42,000đ
44,000đ
Kéo đen ngắn A1 (to)
17,850đ
18,700đ
Kéo may đen To
73,500đ
77,000đ
Kéo cắt Đình Thi /Kim Long (vừa)
18,900đ
19,800đ
Kéo đen có đuôi Nhỏ
12,600đ
13,200đ
Kéo cắt xanh P01
25,000đ
Kéo cắt giấy Cmart 471-8
73,500đ
77,000đ
Kéo đen ngắn A3 (nhỏ)
15,750đ
16,500đ
Kéo cắt đa năng Cmart 047-8 (1H=6C)
99,750đ
104,500đ
Kéo cắt xanh To
42,000đ
44,000đ
Kéo cắt inox YIN ZHI ZUO SK-5
70,000đ
Kéo cắt inox rồng vàng
57,750đ
60,500đ
Kéo cắt xanh Vừa
15,750đ
16,500đ