Keo Galaxy G500 (đen)
36,750đ
38,500đ
Keo Galaxy G500 (trắng sữa)
36,750đ
38,500đ
Keo Galaxy G300 (trong)
40,950đ
42,900đ