Keo dán gạch Expo (1B=20KG)
12,600đ
13,200đ
Keo dán đá A-B Klaoda
131,250đ
137,500đ
Keo chà rong Expo
14,700đ
15,400đ
Keo dán đá Teeniax/Golden Dragon 1kg
42,000đ
44,000đ