Axit loại 1 - B
105,000đ
110,000đ
Keo dán đa năng AB thái
36,750đ
38,500đ
Keo roăng Xtraseal đỏ - 85g (to)
36,750đ
38,500đ
Keo dán gỗ 800ml - B
99,750đ
104,500đ
Keo roăng Sparko xám - 85g
49,350đ
51,700đ
Keo dán gỗ 350ml - B
42,000đ
44,000đ
Keo dán gổ 1kg - A (vuông)
150,000đ
Keo dán gỗ Nhật A - 1 Lít
160,000đ
Keo dán sắt AB Xtraseal - steel 7ml
12,600đ
13,200đ
Keo đa năng superglue Đức Anh
5,250đ
5,500đ
Keo dán gổ 1kg - B (vuông)
105,000đ
Keo dán gỗ Nhật B -1 Lít
120,000đ
Keo dán sắt AB Xtraseal - clear 17ml
31,500đ
33,000đ
Keo dán gỗ Loại 1 25kg - A
168,000đ
176,000đ
Vải composite
73,500đ
77,000đ
Keo composite
73,500đ
77,000đ
Keo roăng Sparko đỏ - 32g
26,250đ
27,500đ
Keo roăng Sparko xám - 32g
28,000đ
Keo dán gỗ 700ml - B
84,000đ
88,000đ
Keo dán gỗ 700ml - A
115,500đ
126,500đ
Keo roăng ThreeBond xám - 85g
52,500đ
55,000đ
Keo trét sắt ATM
84,000đ
88,000đ
Axit loại 2 - B
94,500đ
99,000đ
Keo roăng Xtraseal đỏ - 32g (nhỏ)
26,250đ
27,500đ