Kệ gia vị dao thớt CARINY 1930DI-300mm (inox mạ crom)
2,749,950đ
2,880,900đ
Kệ gia vị dao thớt CARINY 1930V-300mm (sợi OVAL, sơn NANO)
2,299,500đ
2,409,000đ
Kệ gia vị 304 1Tầng-11x30
147,000đ
154,000đ
Kệ gia vị 304 2Tầng-12x30
267,750đ
280,500đ
Kệ gia vị góc 304 2Tầng - 23x23 (TREO)
294,000đ
308,000đ
Kệ gia vị Đa năng 304-28x50
1,191,750đ
1,248,500đ
Kệ gia vị CARINY CS-1631
2,529,450đ
2,649,900đ
Kệ gia vị CARINY CS-1630
2,529,450đ
2,649,900đ
Kệ gia vị góc 304 2Tầng - 20x20
241,500đ
253,000đ
Kệ gia vị góc 304 2Tầng - 25x25
299,250đ
313,500đ
Kệ gia vị CARINY CS-1641
2,644,950đ
2,770,900đ
Kệ gia vị 304 1Tầng-11x40
173,250đ
181,500đ
Kệ gia vị 304 2Tầng-15x30
315,000đ
330,000đ
Kệ gia vị góc 304 3Tầng - 25x25
451,500đ
473,000đ
Kệ gia vị CARINY CS-1635
2,598,750đ
2,722,500đ
Kệ gia vị dao thớt CARINY 1935DI-350mm
2,992,500đ
3,135,000đ
Kệ gia vị 304 1Tầng-11x50
199,500đ
209,000đ