Kệ dao thớt gia vị NEWERA NE155.400
2,394,000đ
2,508,000đ
Kệ dao thớt tam giác 304
241,500đ
253,000đ
Kệ dao thớt 1 ống đũa 304
330,000đ
Kệ dao thớt vuông 304
351,750đ
368,500đ
Kệ dao thớt đa năng 304
409,500đ
429,000đ
Kệ dao thớt tròn 304
250,000đ
Kệ dao thớt gia vị NEWERA NE155.350
1,942,500đ
2,035,000đ
Kệ dao thớt gia vị NEWERA NE080435E
2,289,000đ
2,398,000đ