Ke bờ lô chống bão - Nâu
700đ
Ke bờ lô chống bão - Đỏ
735đ
770đ
Ke bờ lô chống bão - Xanh
683đ
715đ