Thước lá Inox - 600mm
84,000đ
88,000đ
Thước lá Inox - 1000mm
126,000đ
132,000đ
Thước lá inox - 400mm
60,000đ
Vam C Sắt 6
57,750đ
60,500đ
Súng phun sơn OKATA W71-400cc
1,779,750đ
1,864,500đ
Kìm bấm cos đồng dây điện 10in=250mm
150,000đ
Tô vít Cmart 032-5x250 DẸP-
31,500đ
33,000đ
Tô vít Cmart 032-5x250mm Ke (+)
31,500đ
33,000đ
Tô vít Cmart 030-4x200mm Ke (+)
26,250đ
27,500đ
Vam C Sắt 4
42,000đ
44,000đ
Tô vít Cmart 030-4x200mm Dẹp (-)
26,250đ
27,500đ
Cần tuýp chữ T Cmart - 14mm
50,000đ
Vam C Sắt 8
68,250đ
71,500đ
Cưa cành Top 350mm - Loại 1 (1H=6C)
220,500đ
231,000đ
Đầu típ dài 1/4-14
17,850đ
18,700đ
Vòng miệng 24/27
68,250đ
71,500đ
Búa tạ 5kg
136,500đ
143,000đ
Khung cưa sắt Cmart 189-12in=300mm (1H=6C)
78,750đ
82,500đ
Bơm mỡ bò Century 500cc
180,000đ
Dao rạ phát ngắn Đẹp
84,000đ
88,000đ
Dao rạ phát dài
115,500đ
121,000đ
Vam C Sắt 5
52,500đ
55,000đ
Cưa cành Century 350
178,500đ
187,000đ
Vam C Sắt 3
36,750đ
38,500đ