Đinh chỉ 3P (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh nụ 5P
31,500đ
33,000đ
Đinh cà vèm vuông - tròn
2,940đ
3,080đ
Đinh chỉ 2P (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh vàng tai to 2P2 (1B=10kg)
38,850đ
40,700đ
Đinh sắt Trắng 4P
29,400đ
30,800đ
Đinh sắt Trắng 5P
26,250đ
27,500đ
Đinh nốc 3
1,470đ
1,540đ
Đinh sắt Trắng 6P
26,250đ
27,500đ
Đinh vàng tai to 1P5 (1B=10kg)
38,850đ
40,700đ
Đinh vàng tai to 3P (1B=10kg)
38,850đ
40,700đ
Đinh vàng tai to 2P5 (1B=10kg)
38,850đ
40,700đ
Đinh sắt Trắng 3P (1B=10kg)
31,500đ
33,000đ
Đinh sắt Trắng - 1P5 (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh sắt Đen 4P
24,150đ
25,300đ
Đinh nụ Đẹp 5P
26,250đ
27,500đ
Đinh sắt Trắng - 2P (1B=10kg)
34,650đ
36,300đ
Đinh sắt Đen 7P
23,100đ
24,200đ
Đinh sắt Đen 5P (mập)
23,100đ
24,200đ
Đinh sắt Đen 2P
30,450đ
31,900đ
Đinh chỉ 2P5 (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh cà vèm tròn - tròn 8x10
3,675đ
3,850đ
Đinh sắt Trắng 2P5 (1B=10kg)
33,600đ
35,200đ
Đinh sắt Đen 6P
23,100đ
24,200đ