Dây curoa máy bào xịn HITACHI F20 - 8P
30,000đ
Dây curoa máy bào xịn MAKITA 8P2
22,000đ
Dây curoa máy bào xịn HITACHI 9P
30,000đ