Dao rạ phát ngắn Đẹp
84,000đ
88,000đ
Dao rạ phát dài
115,500đ
121,000đ
Dao rạ phát ngắn
68,250đ
71,500đ
Liềm Gạt thép 7
31,500đ
33,000đ
Dao thái vàng (1H=12C)
15,750đ
16,500đ
Khấu liêm
105,000đ
110,000đ
Dao tông cán Sắt
47,250đ
49,500đ
Dao tông cán gỗ
47,250đ
49,500đ