Đá doa Nhọn D4.20.40
8,400đ
8,800đ
Đá mài vảy cá ĐB ĐEN / HTK Voi xanh (1H=25V)
12,600đ
13,200đ
Đá mài NRT Loại 1 - 180
36,750đ
38,500đ
Đá mài vảy cá đại bàng Đỏ 80 (1H=25V)
18,900đ
19,800đ
Đá mài HD Abrahd 100 Đen (1H=25V)
6,300đ
7,700đ
Đá mài TIGER 125 (1H=25V)
16,800đ
17,600đ
Đá mài NRT Loại 1 - 150
30,450đ
31,900đ
Đá doa Bằng D1.16.25
8,400đ
8,800đ
Đá mài NRT Loại 1- 125
21,000đ
22,000đ
Đá doa Bằng D1.22.50
10,500đ
11,000đ
Đá mài HD Abrahd 100 Xanh (1H=25V)
7,000đ
Đá cắt BT KiTi 100 Liền
57,750đ
60,500đ
Đá doa Nhọn D4.25.50
10,500đ
11,000đ
Đá doa Bằng D1.25.50
10,500đ
11,000đ
Đá mài DMH Xanh 100 (1H=25V)
9,000đ
Đá mài DMH đen 100 (1H=25V)
7,350đ
7,700đ
Đá mài TIGER 100 (1H=25V)
10,500đ
11,000đ
Đá mài vảy cá Korea Đen 100x80
15,750đ
16,500đ
Đá mài NRT Loại 1 - 100
15,750đ
16,500đ
Đá mài Hải dương 150 (1H-25V)
18,900đ
19,800đ
Đá mài Hải dương 125 (1H-25V)
15,750đ
16,500đ