Đá cắt DMH 100 (Xanh) (1H=25V)
4,500đ
Lưỡi cắt đá cá heo Tope loại 1 - 300mm x 10ly (Liền)
330,750đ
346,500đ
Đá cắt TIGER xanh Loại 1-350 (1T=25V)
42,000đ
44,000đ
Đá cắt NRT Loại 1-350
60,900đ
63,800đ
Đá cắt Hải dương Xanh 350 (1T=25V)
31,500đ
33,000đ
Đá cắt Abrahd đen 100 (1H=50V)
6,300đ
6,600đ
Đá cắt BT Nam Kiếm L1 100 Răng
36,750đ
38,500đ
Đá cắt Abrahd ĐỎ 100 (1H=100V)
4,000đ
Đá cắt DMH 180 (Xanh)
18,000đ
Đá cắt TIGER xanh Loại 1-150 (1H=25V)
12,600đ
13,200đ
Đá cắt xanh rẻ 125 (1H=50V)
10,500đ
11,000đ
Đá cắt NRT Loại 1-300
50,400đ
52,800đ
Đá cắt NRT Loại 1-100 (1H=10V)
8,400đ
8,800đ
Đá cắt bê tông HOTSSMAN 100 Liền
57,750đ
60,500đ
Đá cắt BT NRT 150 Răng
115,500đ
121,000đ
Đá cắt Abrahd 350 (xanh lá)
31,500đ
33,000đ
Đá cắt Abrahd 350 (đỏ)
30,000đ
Đá cắt BT NRT 180 Liền
152,250đ
159,500đ
Đá cắt BT Cá Heo 150 Liền
126,000đ
132,000đ
Đá cắt DMH 350 (Đen) (1T=25V)
33,600đ
35,200đ
Đá cắt Abrahd 300 (xanh lá) (1T=25V)
29,400đ
30,800đ
Đá cắt bê tông LT 100 (Răng)
61,950đ
64,900đ
Đá cắt Abrahd Xanh 100 (1H=100V)
4,725đ
4,950đ
Đá cắt BT Cá Heo 125 Răng
68,250đ
71,500đ