Chổi sơn Đông Nam Á số 3 (1L=12C)
19,950đ
20,900đ
Chổi sơn Đông Nam Á số 2 (1L=12C)
15,750đ
16,500đ
Chổi sơn Đông Nam Á số 2.5 (1L=12C)
17,850đ
18,700đ