Cán xẻng gỗ
19,950đ
20,900đ
Cán xẻng tre
15,750đ
16,500đ
Cán cuốc gỗ
26,250đ
27,500đ
Cán xẻng Táu
25,000đ