Bộ mũi khoan Inox 13Món (1.5-6.5)(hộp đỏ)
157,500đ
165,000đ
Bộ mũi khoan Inox 19Món (1-10)(hộp đỏ)
220,500đ
231,000đ