Bộ khoan bê tông đuôi lục giác LRT 5 món
89,000đ
Bộ mũi khoan BT 5Món (4-10)(hộp đỏ đen)
47,250đ
49,500đ
Bộ mũi khoan BT 8Món (3-10)(hộp vàng đen)
63,000đ
66,000đ