Bay cán tre (To)
21,000đ
22,000đ
Bay lá tre (Nhỏ)
10,500đ
11,000đ
Bay cán tre (Vừa)
15,750đ
16,500đ
Bay lá tre (To)
12,600đ
13,200đ