BKXT25

Băng keo Xốp trắng KGH 2P5 - cuộn

12,600đ

13,200đ

Unit:
cuộn
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
(Lưu ý: quá 6 tháng kể từ ngày giao không đổi trả)