BKGD50

Băng keo giấy Dày/KGH 5P - cuộn

15,750đ

16,500đ

Unit:
cuộn
Product Description
(Lưu ý: quá 6 tháng kể từ ngày giao không đổi trả)