BK2MS2P5

Băng keo 2 mặt SHINKO ALONG 2P5 - cuộn

4,725đ

4,950đ

Unit:
cuộn
Product Description
(Lưu ý: quá 6 tháng kể từ ngày giao không đổi trả)