Bàn kéo hồ nhựa vàng
31,500đ
33,000đ
Bàn chà nhám JUMBO
15,750đ
16,500đ
Bàn trét thép răng cưa Việt Mỹ
52,500đ
55,000đ
Bàn trét thép Jumbo
26,250đ
27,500đ
Bàn chà nhám Việt Mỹ
16,800đ
17,600đ